Prototypy & Rozwój Produktu

Prototypy & Rozwój Produktu

Dwiema mocnymi stronami NTPT™ są: wiedza w zakresie włókien i kompozytów; oraz zdolność nieszablonowego myślenia. Są to dwa atrybuty, które mogą przynieść korzyści zarówno producentom surowców, jak i producentom elementów kompozytowych.

NTPT™ jest bardzo dobrze przygotowany aby rozwijać oraz testować nowe włókna oraz komponenty żywic poprzez: linię produkcyjną prepreg, wewnętrzne urządzenia do formowania i testowania małych rozmiarów oraz silną sieć laboratoriów, ekspertów i uniwersytetów. Łącznie wszystkie te czynniki zapewniają zintegrowane i kompleksowe wsparcie oraz pomagają skrócić czas opracowywania nowych materiałów.

Dla producentów elementów kompozytowych oraz użytkowników końcowych, NTPT™ oferuje specjalistyczną wiedzę z zakresu materiałów kompozytowych połączoną z pasją do innowacji, a także możliwość szybkiego konfigurowania urządzeń prototypowych oraz weryfikacji założonej koncepcji.

Wszelkie projekty realizowane przez NTPT™, zarówno wewnętrzne jak i będące częścią dużego zespołowego projektu, pozostają poufne. Zespół NTPT™ jest w stanie prowadzić równolegle kilka projektów rozwojowych, we współpracy z klientami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.