Technologia Spread Tow

Materiały NTPT™ Thin Ply Prepreg są wytwarzane przy wykorzystaniu technologii Spread Tow.

Technologia ta polega na rozprowadzeniu nieskręconego rowingu do cienkich taśm, które wraz z żywicą aktywowaną w wysokiej temperaturze tworzą jednokierunkowe taśmy (UD – ang. unidirectional) typu prepreg. Dzięki równomiernemu rozprowadzeniu prostych włókien w cienkowarstwowych prepregach możliwe jest otrzymanie laminatu z bardziej jednorodną mikrostrukturą w porównaniu do tych, produkowanych z użyciem tradycyjnych tkanin typu prepreg.

Technologia NTPT™ pozwala na efektywne rozszczepienie wszystkich typów  włókien nieskręconych, tj. włókno typu PAN, włókno węglowe typu pitch, szklane, aramidowe, kwarcowe oraz inne.